Työnohjaus

Riitta-Liisa Kanniainen

työnohjaaja, kouluttaja

040 867 1707

riittaliisakanniainen@gmail.com

Työnohjaus

Yksilöohjaus

 • 60 min / kerta
 • 3-4 viikon välein
 • noin 2 vuoden prosessi

Ryhmäohjaus

 • 2-8 henkilöä
 • 3-4 viikon välein
 • noin 2 vuoden prosessi

 Työyhteisökoulutukset

 • työyhteisön tarpeen mukaan
 • myös työohjauksen tukena

Työnohjaus = Kokemuksellinen oppimisprosessi

 

Onko työyhteisöllänne halua

 • selkeyttää perustehtävää
 • luottaa itseensä, käyttää tietojaan, taitojaan ja persoonallisuuksia työn hyväksi
 • pysähtyä kehittämään yhteistyötä ja avoimuutta
 • kehittyä yksilönä ja työryhmänä
 • löytää uusia oivalluksia ja ideoita
 • laukaista jännitteitä

Tarjoan

 • tilaa ja vaihtoehtoja mahdollistavan ilmapiirin
 • pitkäjänteisen ja sitoutuneen työtavan
 • voimavarakeskeisen lähestymistavan

Ota yhteyttä!

Riitta-Liisa Kanniainen

040 867 1707
riittaliisakanniainen@gmail.com